понеделник, 19 май 2014 г.

Биологичното земеделие от съществено значение за световната продоволствена сигурност     Според направените изследвания се установи,  че    FST   реколтата   от  органични и
синтетични/химически стопанства са  сходни в година на средни валежи.
      Установено  е  също така, че органичните селскостопански добиви са по-високи,  от тези на химическите стопанства по  време на  засушавания и наводнения, в резултат на по-силни коренови системи в органичните растения,  като подобряват ерозията и спомагат за по-дългото задържане на влага в почвата.


30% по-малко енергия


      Данните FST показват също, че биологичното производство изисква 30% по-малко енергия, отколкото за  химично производство при отглеждане на царевица и соя. Органичните стопанства създават работни места, защото разходът за труд е около 15 % по-висок  и  нетната икономическа възвръщаемост за органичните култури  е равна или по-висока, за разлика от химично отглеждани култури, които имат по-ниски първоначални разходи.
      Най-изненадваща  на  FST е общата констатация, че органично отглежданата почва съхранява много въглерод - толкова голямо количество,  че ако всички обработваеми земя в света са отгледани по биологичен начин,   това ще се отрази положително на кризата  с климата по света.  Биологичното земеделие може да поеме на годишна база хиляди паунда на въглероден диоксид на акър от самия въздух и  да го задържи в почвата. По този начин,   всяка година се добавят  големи количества въглерод в почвата.
      От друга страна почва, която е обработвана при използване на синтетични/ химични методи,  има много ограничени способности да се запази или да изгради жизненоважните доставки на въглерод в почвата. Преминаване към изцяло биологично производство на храни е  осъществима  дейност, която  може да спре  критичната точка на  кризата  в нашия климат.
    Глобалните изследвания,   подкрепят  тези констатации. Международната оценка на селскостопанските науки и технологии за развитие (IAASTD), с 12 милиона долара  финансиране от Световната банка и Организацията на Обединените Нации, е   безпрецедентно изследване на селското стопанство по целия свят с обща  цел, за да се определят най-добрите решения за изхранването на света. Повече от 400 учени от  58 страни,  участници в процеса, с резултат, който публикуват  през 2008 г., с   недвусмислена препоръка на връщане към традиционните, естествени методи на отглеждане (далеч от ГМО и химикали).


Какво ни очаква в бъдеще


     Въпреки пропагандата от химическите компании за отклоняване на биотехнологичното и биологичното земеделие, то остава единственият начин да се изхранят хората по света. Химикалите не  са необходими, за да се отглежда храна. Синтетичните торове, пестицидите  и ГМО са необходими само за да генерират големи печалби за бизнеса и да се разпореждат с токсичните индустриални отпадъци.
      В исторически аспект, всичко е органично земеделие до появата и развитието на индустриалната  революция, която използва селското стопанство като сметище за натрупаните огромни количества химически отпадъци.
      Прехвърлянето на токсичните селскостопанските системи на други страни със сигурност ще доведе до глобален срив на околната среда. Необходимата енергия, токсичността на химикали, както и деградацията на почвата ще стане фатално. Вместо тази катастрофална насока на развитие,  трябва да се доверим на знанията, които сме натрупали за успешно осъществяване на модерното биологично земеделие и да помагаме и на другите страни да се адаптират към тези практики.


     Развенчаването на митовете


     Ако изследването е толкова ясно, защо повече фермери не са се ориентирали към биологично земеделие?
      Фермерите, които използват химикали наистина вярват, че по този начин се увеличава производството и осъществяват мисията си за изхранването на света. Химичните  и биотехнологични компании харчат милиарди долари всяка година, за да накарат  хората да вярват в това. Но проблемът не е в недостига на храна - това е твърде много храна. Проблемът е  свързан с агро-индустрията и техния стремеж за все - повече  продажби,  на все-повече химикали. Нашата склоност към храна е по-малка, от способността ни за нейното производство.
      "Най-лошият  глад в света не е причинен от провал на реколтата; той е  причинен от лоши и дефектни политически системи, които пречат на пазара да се коригира", пише Charles Wheelen в книгата си - "Naked Economics". Относително малко земеделски нарушения стават катастрофални,  защото вносът е  позволен  или цените  нямат право да се покачват или земеделските производители нямат други алтернативни решения. 
      Скорошната глобална рецесия значително увеличи глада по света. Едно проучване, поръчано от ООН заключи, че липсана на храна не е основната  причина за глада,  а политическата несигурност и високата цена на  хранителните продукти.
      Най- големите фактори,  това са: нестабилните цени на горивата и  увеличеното търсене на биогорива. Те водят класациите във връзка с покачващите се цени на храните през 2008 г. (24 % по-високи от 2007 г.), което води до бунтове в повече от 30 страни.сряда, 23 октомври 2013 г.

В какво се крие ключа на успеха в ръководенето на ресторант ?Ресторантьорството и услугите, които се предлагат заемат много важна част от ежедневието на съвременния човек . Всичко това е един огромен комплекс от писани и неписани правила и идеи на хора, чиято цел е задоволяване на желанията и нуждите на своите клиенти, чрез обратно предлагане на точно това от което има нужда съответния човек в дадения момент, а именно това е храната.


Добър ресторант лично за теб


Представяйки в написаното по – долу, да имаш ресторант ръководен от теб лично или предоставени тези функции на друг оторизиран човек  е изключително голяма отговорност. Нужно е всеки един момент от самото създаване, през функционирането и ръководенето да бъде изпипан в най-дребни детайли, тъй като продукта който бива предлаган освен,че е изключително малотраен и ценен е и от първостепенна важност за най – необходимите нужди и потребности на човечеството. Високия приоритет към храната и постоянната нужда от нея, превръща този продукт в едни от най – конвертируемите блага и ресурси в света, поради тази причина все по – често биват изграждани нови или модернизирани и въвеждани в съвременните тенденции стари ресторанти. Разбираема е обаче и възможността идеята и продукта ти да не успеят да просъществуват, поради факта,че  за да успееш с това свое начинание е нужно много, както вече споменах се влияе от общоприети правила, тенденции на пазара, мнения и желания на клиентите и безброй други подобни.


За да бъде успешно реализирана идеята, за един ресторант е необходимо да бъде в правилните ръце. Нужно е от върха до най – ниската част  в структурата да бъдат правилните кадри за позициите, съответно тези хора да бъдат ангажирани всеки един момент по време на работа с най – висшата цел, а именно развитието и просперитета на съответното заведение, понеже човек заемайки дадена длъжност  поема и съответните положителни и отрицателни отговорности. Необходимо е непрекъснато ръководството да подпомага и насочва своите подчинени към тези цели, тъй като ключова роля играе именно мениджмънта. От него ще бъде изисквано всичко да „върви като по вода“, целия процес да протича безпроблемно и съответно появата на даден проблем да бъде заличаван мигновено. Успявайки да обедини целия екип от персонал в даден ресторант под най – висшата цел , управителното звено неизменно ще получи и своите добри резултати.
Клиентите са един от най – точно представящите нивото и цялостното качество на ресторанта. Клиента както може да играе изключително ключова роля в популяризирането на добро и приятно място са хранене, чрез своето положително мнение, така той може да бъде в обратната позиция, неговото мнение бива изключително високо ценено и чрез него биват правени редица промени,само и единствено да могат представите на клиента да бъдат превърнати в реалност и това, което му е нужно и търси да може да го открие.
Залавяйки се с целия процес на управление, мениджърския екип следва да познава всяко едно звено, всяка една част на процеса - от привличането на клиенти, през подготовката и превръщането на хранителните продукти в крайно творчество, до самото обслужване и представяне на продуктите и момента в който клиента напуска заведението. Всичко това е никак не лека задача, която е необходимо да бъде реализирана успешно. В днешно време това наистина е много трудно начинание. Успелите да се реализират и запазят позиции в бранша ресторанти биват много високо ценени.Уникалното умение и възможност да успееш да изградиш всеки детайл по правилата, да създадеш така желаната или очаквана атмосфера и дизайн на заведението, да изградиш екип от професионалисти  участващи във всички звена и отдели, един от най – значимите фактори – добре приготвената и представена кухня, всичко това е съчетание на комплекс от качества.
В какво се крие ключа на успеха в ръководенето на  ресторант ? От до тук написаното ясно и конкретно проличава, че е необходимо добре  работещия и представящия се ресторант да притежава своите ключови качества и отличаващи го от конкурентите възможности и опции. Всеки конкурент притежавайки своите силни и слаби страни се отличава спрямо другия и точно от това произтича голямото разнообразие от обекти занимаващи се с тази дейност. В същността и на силните и слабите страни се крие и зависимостта как те ще бъдат управлявани най – правилно и може би отново се връщам на момента с човешкия фактор и това как съответния мениджмънт ще извлече най – доброто от тях. Това как ще успее да ги комбинира и дори при наличието на превес на по –слабите възможности  съответното заведение да бъде предпочитано място спрямо свои по – добри и по – силни конкуренти, което явление все още не е никак рядко срещано.

Наличието на огромното разнообразие от желания на клиентите дава шанса и на лошо управляваните и представящите се обекти да могат да се задържат на пазара и да предлагат своите продукти,а вече в крайна сметка клиента кого ще предпочете, това си е изцяло негов избор.вторник, 15 октомври 2013 г.

Какво предпочитате: „Добър ресторант“ или „Приятно място за хранене и отдих“.


Тази тема винаги е била доста деликатна и ще продължи да бъде такава, поради факта,че сферата на ресторантьорството и кулинарията неизменно е свързана с предпочитанията на отделните личности, собственици на ресторанти и като цяло народи и общности. Следва да бъде разгледано почти всеки един аспект – от обслужването, обстановката и интериора, до самата кухня  и начина на приготвяне и поднасянето на храната.

Ще започна с паралелно сравнение на двете ни ключови идеи. Едва ли има нормален човек на земята, който да не обърне абсолютно никакво внимание на мястото, където би му предстояло да се нахрани или се е хранил вече, абсолютно съм убеден в твърдението си, че няма такъв човек – съответно клиент.  Така,че идеята да  отидем на дадено място и само и единствено да се нахраним , не ми се нрави много, а на Вас? Лично аз, като човек наслаждаващ се комплексно от посещенията си на такива,така да се каже  обекти, съм достатъчно претенциозен в определени граници, които са допустими за един средностатистически нормално живеещ гражданин, затова аз обръщам внимание в  повечето пъти на детайли, които за едни биват незначителни, а за други са от първостепенна важност, и може би аз спадам точно към втория тип!

При нормални условия не бих си позволил да посетя заведение тип „ресторант“, „бърза закуска“ и т.н., което да не отговаря на вече част от изброените важни за мен условия. Така да се каже, не ми ли „хване“ окото от  първия път, в последствие каквото и да правя, трудно би ми се променило мнението. Както споменах в по – горните редове,  храната за мен е така да се каже не само храна, нужно е при консумацията  всичко около мен да бъде подходящо за един приятен момент,в  който да успея да се насладя на визуалните, вкусовите и ароматните качества. Макар,че това е лично мое мнение,  от житейския ми опит до  момента  съм наблюдавал какви ли не случаи  в които човек или група хора в един момент търсят само едно единствено нещо, а това  е да намерят подходяща за тях храна, с която да задоволят моментните си нужди. Тези хора съответно не тръгват да търсят именно ресторанта в който се чувстват най-добре, за което съм съгласен в определена степен, но все пак всеки трябва да оцени себе си и да осъзнае какво му е нужно, какво отговаря на неговото ниво, като качество и статут на обекта,храната и обслужването.

И  все пак какво предпочитате:  „Добър ресторант“ или „Приятно място за хранене и отдих“Z? Сега тук много от драгите читатели ще се „надигнат“ и  ще застанат като опоненти в това мое питане, понеже „Добър ресторант“ и „Приятно място за хранене и отдих“ е както вече уточних едно понятие много различно за всеки един човек, отговарящо на неговата същност и положение. Да съгласен съм,че за всеки ще е различно, но все пак обществото в самото си съществуване  определя по един автоматичен начин „статут“ на абсолютно всичко заобикалящо го – било то ресторанти, кина, държавна и публична администрация и т.н., затова ние можем да се движим по – скоро по общото мнение и то да ни служи за ориентир . Следователно, ще използвам именно това обществено възприето мнение, като нашия инструмент за степенуването.
Добрият ресторант си остава такъв, без значението на отделните личности, със своите най-важни показатели и предимства. Може би намерите ли такова място, което в продължение на дълго време да отговаря на вашите изисквания не го „изпускайте“, не го подминавайте с лека  ръка, понеже веднъж вече изградите ли си стил на хранене подходящ за Вас, то това ще доведе и до една допълнителна душевна хармония на тялото . Но от другата страна на нещата, някои хора предпочитат места определени, като не добри заведения, понеже на тях им е приятно и спокойно. Атмосферата не е водеща и няма да бъде такава за тях. Каквото и да представлява ресторанта, тяхната причина да го посетят е храната и това да се нахранят с нея, а не нищо друго.

Наличието на съвпадение на значенията „Добър ресторант“ и „Приятно място за хранене и отдих“ са изключително редки. Въпреки това хората не се притесняват от този факт и продължават да посещават местата на които на тях им е приятно и посилно на възможностите.


четвъртък, 15 март 2012 г.

Диетолог - Варна? Кого да изберем? Има ли диетичен ресторант?


Диетолог - Варна? Кого да изберем?


Звездите и природата са на страната на жените, които искат да запазят своя най- ценен капитал -  естествената красота. За това ни е необходим диетолог, който чрез подобряване на хранителния режим ни помага да постигнем пълна хармония с тях!

Искате ли да надникнем заедно в бъдещето? Кое ще е по-ценено - пластичната хирургия или естествената красота?

Второто ще е истински капитал и богатство, а първото - необходимост за онези, които не са успели до край да се преборят със застаряването и замърсяването на природата.

Подобно събитие се състоя във Вила Марциана под мотото „Естествена красота от звездите и природата” на 31.03.2012 от 11 ч. и започнете пътя към истинското богатство.


Как да съхраним естествената си красота?Отговорът ще Ви изпълни с радост: Спасението е в насладата и ако и се отдадете, Вие самите ще останете за винаги извор на наслада за хората, които общуват с Вас, независимо дали  ролята Ви в живота е на майка, съпруга или приятелка!Възможности има много, като например

Да Ви помогнат да постигнете тази цел е истинската мисия на всеки диотолог. Варна може да Ви предложи редица такива.